Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer, hierna te noemen de “Disclaimer”, zijn van toepassing op de internetsites van Van Zon’s Catering en Cafetaria Mikies, gevestigd aan Clarissenstraat 2, 5281AZ Boxtel met inschrijvingsnummer 16051669 bij de Kamer van Koophandel. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door gebruik van de internetsites, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Van Zon’s Catering en Cafetaria Mikies waarborgen dat, de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content volledig en juist is. Mocht er toch onverhoopt onvolledige of onjuiste informatie worden verkregen via een website van Van Zon’s Catering en Cafetaria Mikies dan kunnen Van Zon’s Catering en Cafetaria Mikies hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Van Zon’s Catering en Cafetaria Mikies aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De Van Zon’s Catering en Cafetaria Mikies-sites bevatten verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Van Zon’s Catering en Cafetaria Mikies liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Van Zon’s Catering en Cafetaria Mikies. Van Zon’s Catering en Cafetaria Mikies zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

De Disclaimer betreft de onderstaande domeinnamen inclusief eventuele subdomeinen: 

  • www.vanzonscatering.nl
  • www.mikies.nl
  • www.smul-frietwagen.nl
  • www.samenhoudenvangoedeten.nl