Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer, hierna te noemen de “Disclaimer”, zijn van toepassing op de internetsites van Samen Houden Van Goed Eten, gevestigd aan Clarissenstraat 2, 5281AZ Boxtel met inschrijvingsnummer 77281837 bij de Kamer van Koophandel. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door gebruik van de internetsites, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Samen Houden Van Goed Eten waarborgt dat, de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content volledig en juist is. Mocht er toch onverhoopt onvolledige of onjuiste informatie worden verkregen via een website van Samen Houden Van Goed Eten dan kan Samen Houden Van Goed Eten hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Samen Houden Van Goed Eten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De Samen Houden Van Goed Eten-sites bevatten verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein vanSamen Houden Van Goed Eten ligt. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Samen Houden Van Goed Eten. Samen Houden Van Goed Eten is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

De Disclaimer betreft de onderstaande domeinnamen inclusief eventuele subdomeinen: 

  • www.vanzonscatering.nl
  • www.mikies.nl
  • www.smul-frietwagen.nl
  • www.samenhoudenvangoedeten.nl
  • www.smulfriet.nl
  • www.broodjesserviceboxtel.nl